Personbil

Holdstart - personbil:


- tirsdag 08-02-2022 16:00

- tirsdag 05-04-2022 16:00

- tirsdag 07-06-2022 16:00

- tirsdag 09-08-2022 16:00

- tirsdag 04-10-2022 16:00

- tirsdag 29-11-2022 16:00

- tirsdag 31-01-2023 16:00

- tirsdag 28-03-2023 16:00

- tirsdag 23-05-2023 16:00Vigtigt!

 

Ved opstart skal du såvidt muligt medbringe følgende:


  - Lægeattest fra egen læge

  - Kørekortfoto

  - Samtykkeerklæring fra forældre (hvis du er yngre end 18 år)


Du skal desuden have gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus (med mindre du har kørekort til traktor)

Personbil: kr. 16.900,-   [finansiering]

 

Prisen inkluderer lovpligtig undervisning, ialt 53 lektioner:

  - 29 lektioner teoriundervisning

  - 16 lektioner kørsel på vej

  -   4 lektioner kørsel på manøvrebane

  -   4 lektioner kørsel på køreteknisk anlæg

Prisen forudsætter at du kan køre i tidsrummet 7:00-16:00 på hverdage. Ved kørsel efter kl. 16:00 betales et tillæg på kr. 200,- pr. kørelektion.


Også inkluderet i prisen:

  - Leje af bil ved køreprøven

  - Opvarmningskørsel lige inden køreprøven

  - Adgang til teoriprøver mv. på nettet

  - Ekstra evaluerende prøver i teorilokaletUdgifter ud over ovenstående:

  - Prøvegebyr (kr. 1.000,-) til færdselsstyrelsen...

  - Lægeerklæring - ca. kr. 500.- til lægen...

  - Kørekortfoto (pasfoto) - ca. kr. 100.- til fotografen...

  - Evt. førstehjælpsbevis - ca. kr. 500.- til udbyderen...

  - Evt. ekstra kørelektioner - kr. 600,- eller efter aftale
  - Evt. tillæg pr. kørelektion som køres efter kl. 16:00 - kr. 200,-Betaling af kørekortpakken kan evt. deles op i 3 rater:
Rate1: kr. 8.000 straks ved opstart
Rate2: kr. 5.000 midt i forløbet (inden motorvejskørsel)
Rate3: kr. 3.900 (restbeløbet) inden teoriprøven.
Det fulde fakturabeløb skal altid være betalt i god tid inden teoriprøven.

God rabat ved samtidig køb af bil- og MC-kørekort.

 

Hvis du erhverver kørekort til både bil og motorcykel samtidigt, eller begge kategorier indenfor 2 år, får du kr. 2.000,- i rabat.

Rabatten udløses ved nr. 2 kørekort.

 

Kontakt køreskolen for nærmere oplysninger.