Personbil

Holdstart - personbil:


- tirsdag 04-10-2022 16:00

- tirsdag 29-11-2022 16:00

- tirsdag 31-01-2023 16:00
- tirsdag 28-03-2023 16:00
- tirsdag 23-05-2023 16:00
- tirsdag 08-08-2023 16:00
- tirsdag 03-10-2023 16:00
- tirsdag 05-12-2023 16:00
- onsdag 10-01-2024 16:00
- tirsdag 06-02-2024 16:00


Personbil: kr. 16.900,-   [finansiering]

 

Prisen inkluderer lovpligtig undervisning, ialt 53 lektioner:

  - 29 lektioner teoriundervisning

  - 16 lektioner kørsel på vej

  -   4 lektioner kørsel på manøvrebane

  -   4 lektioner kørsel på køreteknisk anlæg


Også inkluderet i prisen:

  - Leje af bil ved køreprøven

  - Opvarmningskørsel lige inden køreprøven

  - Adgang til teoriprøver mv. på nettet

  - Ekstra evaluerende prøver i teorilokaletUdgifter ud over ovenstående:

  - Prøvegebyr (kr. 1.000,-) til færdselsstyrelsen...

  - Lægeerklæring - ca. kr. 500.- til lægen...

  - Kørekortfoto (pasfoto) - ca. kr. 100.- til fotografen...

  - Evt. førstehjælpsbevis - ca. kr. 500.- til udbyderen...

  - Evt. ekstra kørelektioner - kr. 600,- eller efter aftale
  


Betaling af kørekortpakken kan evt. deles op i 3 rater:

Rate1: kr. 8.000 straks ved opstart
Rate2: kr. 5.000 midt i forløbet (inden motorvejskørsel)
Rate3: kr. 3.900 (restbeløbet) inden teoriprøven.


Det fulde fakturabeløb skal altid være betalt i god tid inden teoriprøven.

Vigtigt!

Ved opstart skal du såvidt muligt medbringe følgende: 

  - Lægeattest fra egen læge

  - Kørekortfoto

  - Samtykkeerklæring fra forældre (hvis du er yngre end 18 år)


Du skal desuden gennemføre et færdselsrelateret førstehjælpskursus (med mindre du har kørekort til traktor)

God rabat ved samtidig køb af bil- og MC-kørekort.

 

Hvis du erhverver kørekort til både bil og motorcykel samtidigt, eller begge kategorier indenfor 2 år, får du kr. 2.000,- i rabat.

Rabatten udløses ved nr. 2 kørekort.

 

Kontakt køreskolen for nærmere oplysninger.